مهندس یاسین مطلبی

مهندس یاسین مطلبی
کارشناسی ارشد IT گرایش شبکه
کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار
سمت : مدیر فنی شرکت شبکه گستر ساینا
حوزه فعالیت : شبکه و سخت افزار – مدرس دوره های شبکه و سیستم های نظارت تصویری