میکروتیک (Mikrotik)

فرایند صدور گواهینامه پایان دوره:

پس از موفقیت در آزمون های پایان دوره و اخذ نمره مجاز، دانشپذیران برای دریافت گواهینامه به واحد آموزش ساینا کالج مراجعه کرده و با ارائه مدارک و تکمیل کاربرگ مورد نیاز می توانند نسبت به دریافت گواهینامه اقدام نمایند.

گواهینامه به ۲ صورت زیر صادر میگردد.

گواهینامه داخلی شرکت

گواهینامه مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور

1 Comments

یک دیدگاه برای “میکروتیک (Mikrotik)

دیدگاهی بنویسید: